PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU MONGIRD Sp. z o.o.

1.       Všeobecné podmínky

1.1   Používání internetového obchodu MONGIRD je jednoznačné s vyjádřením souhlasu s níže uvedenými podmínkami. MONGIRD si vyhrazuje právo na změnu celých nebo části níže uvedených podmínek s předchozím oznámením nebo bez něj. Dříve než provedete nákup prostřednictvím webových stránek, vždy si přečtěte aktuální verzi Pravidel. Používání webových stránek po oznámení změn je jednoznačné s akceptací každých změn.

1.2   Pravidla stanoví zásady a podmínky, podle kterých bude provádět prodej firma MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk, DIČ: 584-252-73-83, IČ: 193067951, zapsaná do registru podnikatelů Celostátního soudního rejstříku KRS vedeného Obvodním soudem Gdańsk-Północ v Gdańsku, VII. Hospodářský odbor KRS pod číslem 0000207644, na internetu prostřednictvím webových stránek https://cosmepick.com/, dále jen Internetový obchod.

1.3   Prodej je prováděn na internetu podle zásad pro smlouvy uzavírané na dálku, mezi osobou podávající objednávku, dále jen Objednatel, a MONGIRD Sp. z o.o., dále jen Prodávající.

1.4   Objednatelem může být každá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, pod podmínkou, že má účet elektronické pošty.

1.5   Každý Objednatel je povinen seznámit se s Pravidly před podáním objednávky. Neznalost Pravidel neosvobozuje Objednatele od povinnosti jejich dodržování.

1.6   Okamžikem podání objednávky Objednatel potvrzuje znalost Pravidel a tímto plně akceptuje jejich podmínky.

 

2.       Ochrana osobních údajů

2.1   Objednatel souhlasí, aby MONGIRD Sp. z o. o. zpracovávala všechny poskytnuté osobní údaje pro účely realizace objednávky nebo podle ustanovení těchto Pravidel stanovených pro jiné účely.

 

2.2   MONGIRD Sp. z o.o. vynakládá veškeré úsilí, aby chránila osobní údaje poskytnuté Objednatelem. Takto shromážděné údaje se používají pouze pro účely realizace objednané služby, údaje nejsou zpřístupňovány externím subjektům s výjimkou zásilkových a kurýrních firem obsluhujících MONGIRD Sp. z o.o. a její klienty, bank a poštovních úřadů obsluhujících MONGIRD Sp. z o.o., tyto údaje jsou nezbytné pro zásilkový prodej a realizaci objednávky.

 

2.3   Stahovanými informacemi o Objednateli jsou výlučně:

 

a)      IP adresa, používaná pro technické a statistické účely, což vyplývá z obecných zásad komunikace na internetu.

b)      Osobní údaje uváděné Objednatelem při podávání objednávky, založení účtu nebo přihlášení k zasílání bulletinu čili jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa, telefon, pro osoby, které chtějí zasílat informace o potvrzení podání objednávky, o novinkách, aktualitách a akčních nabídkách firmy – e-mailová adresa.

2.4   Účet, který je zmíněn v bodě 2.3. písm. b), slouží pro zapamatování údajů Objednatele, za účelem usnadnění a urychlení podávání dalších objednávek v budoucnu.

2.5   Bulletin, který je zmíněn v bodě 2.3. písm. b), slouží pro informování Objednatele o novinkách, speciálních nabídkách a akčních nabídkách v internetovém obchodě MONGIRD.

2.6   Objednatel souhlasí se zasíláním firmou MONGIRD Sp. z o.o. nabídek a obchodních informací formou bulletinu na adresu uvedené elektronické pošty.

2.7   V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997, Sb. zák. č. 133, částka 883 s pozdějšími změnami, má Objednatel plné právo nahlížet do svých osobních údajů a má právo je opravovat, doplňovat, aktualizovat, uvádět na pravou míru a požádat o jejich výmaz.

2.8   Uvedení osobních údajů je nezbytné pro provádění nákupních transakcí. Uvedení správných údajů, umožňujících kontakt s Objednatelem a doručení objednaného zboží, je v zájmu Objednatele. Prodávající Mongird Sp. z o.o. nenese odpovědnost za následky vyplývající z uvedení nesprávných údajů.

2.9   Prodávající Mongird Sp. z o.o. si vyhrazuje právo odstoupit od realizace objednávky, pokud Objednatel uvedl nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje.

2.10  Objednatel uvádí své údaje dobrovolně, s plným vědomím, že jejich neuvedení neumožní provést nákup. Provedením nákupu Objednatel souhlasí se zpracováním uvedených údajů pro účely a rozsah nezbytné pro realizaci objednávky Prodávajícím.

2.11  Správcem osobních údajů Objednatele je MONGIRD Sp. z o. o.

 

3.       Zásady nakupování

3.1   Předmětem činnosti internetového obchodu MONGIRD Sp. z o.o. je prodej zboží značky COSMEPICK na internetu.

3.2   Prodávající Mongird Sp. z o.o. dbá na to, aby fotografie výrobků zveřejňované na webových stránkách odrážely skutečný vzhled, stav a barevnost prodávaného zboží. Zároveň Prodávající Mongird Sp. z o.o. nenese odpovědnost za rozdíly mezi skutečným vzhledem výrobku a jeho fotografií, zejména vyplývající z nastavení monitoru Objednatele.

3.3   Fotografie zveřejňované na stránkách internetového obchodu jsou majetkem Prodávajícího Mongird Sp. z o.o. a nesmí se kopírovat, zpracovávat a využívat žádným způsobem bez vědomí a souhlasu Prodávajícího Mongird Sp. z o.o.

3.4   Všechny ceny uváděné na stránkách obchodu jsou cenami uváděnými v eurech a jsou cenami s DPH.

3.5   Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu neobsahují náklady na odeslání. Náklady na odeslání hradí Objednatel podle zásad stanovených v bodě 5.2. a v bodě 5.3.

3.6   Prodávající Mongird Sp. z o.o. vystavuje a dokumentuje realizaci objednávky pokladním bločkem nebo fakturou. Podmínkou, aby Objednatel získal fakturu, je uvedení správných údajů firmy odběratele: jména a příjmení nebo názvu, sídla nebo místa bydliště a čísla DIČ.

3.7   Smlouva bude uzavřena v okamžiku potvrzení Prodávajícím Mongird Sp. z o.o. dostupnosti objednaného výrobku zasláním informace Objednateli elektronickou cestou – zasláním e-mailové zprávy na adresu poštovní schránky uvedenou Objednatelem – automatická zpráva z obchodu o přijetí objednávky k realizaci.

3.8   Objednatel je povinen informovat Prodávajícího Mongird Sp. z o.o. telefonicky nebo e-mailem o změnách objednávky a adresy pro doručení zásilky před jejím odesláním. Jinak bude objednávka zrealizována na základě údajů uvedených při podání objednávky.

3.9   Podání objednávky spojené s výběrem způsobu platby popsaného v bodě 4.3. písm. a,b,c,d,e je účinné v okamžiku připsání na bankovní účet MONGIRD Sp. z o. o. celé prodejní ceny a příslušných nákladů na odeslání.

 

4.       Způsoby platby

4.1   Náklady na odeslání závisí na hodnotě objednávky, hmotnosti objednaných výrobků a způsobu platby, stanoveného v bodě 4.3.

4.2   Objednatel si může vybrat způsob platby.

4.3   V internetovém obchodě jsou dostupné následující způsoby platby:

a)      Platba na dobírku – pouze na území Polska, v případě platby na dobírku se nevyžadují žádné další údaje Objednatele kromě údajů nezbytných pro realizaci objednávky.

b)      Platba kreditní kartou v eurech.

c)       Platba převodem – platba realizována předem Objednatelem. Objednávka je zrealizována po připsání platby na účet MONGIRD Sp. z o.o.

d)      Platba prostřednictvím systému Dotpay – bezpečný způsob okamžitých internetových plateb.

5.       Náklady na odeslání

5.1   V souladu s informací uvedenou při nákupu.

                                                            a)      Náklady na odeslání se mohou změnit se změnou sazebníku služeb jednotlivých doručitelů.

                                                            b)      Osobní odběr je možný na adrese: Mongird Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk, Polsko.

6.       Realizace objednávek

6.1   MONGIRD Sp. z o.o. si vyhrazuje právo odmítnout celou nebo částečnou realizaci objednávky, pokud objednaný výrobek není dostupný. MONGIRD Sp. z o.o. je povinna informovat o vzniklé situaci zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem.

6.2   Úhrada zboží formou převodu se provádí na bankovní účet MONGIRD Sp. z o.o. , který vede banka ING BANK ŚLĄSKI SA/Oddział w Gdańsku

Účet v PLN: PL41 1050 1764 1000 0023 6332 3904.

Účet v EURECH: PL 93 1050 1764 1000 0023 6332 3938

6.3   Objednávky jsou realizovány denně.

6.4   Objednávky hrazené převodem budou zrealizovány ihned po připsání platby na bankovní účet MONGIRD Sp. z o.o.

6.5   Prodávající nenese odpovědnost za prodloužení termínu realizace objednávky nebo nemožnost realizace objednávky z příčin na něm nezávislých, zejména prodlení s realizací bankovních operací nebo vadného poskytování služeb doručitelem.

6.6   Částka k zaplacení uvedená na paragonu nebo faktuře se skládá z ceny objednaného zboží s DPH a nákladů na odeslání.

6.7   Objednatel si může vybrat způsob doručení zásilky. Dostupnými způsoby je doprava kurýrní firmou nebo osobní převzetí v sídle firmy nebo stanovené prodejně MONGIRD Sp. z o.o. v Polsku.

6.8   Termín realizace objednávky závisí na termínu dodání stanoveném kurýrní firmou.

 

7         Reklamace a vrácení

7.1   Všechno zboží dostupné v internetovém obchodě MONGIRD pochází z legálního zdroje, je originální a má záruku kvality výrobce.

7.2   Objednatel může odstoupit od smlouvy a vrátit objednané zboží bez uvedení příčiny a dalších nákladů podáním písemného prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení zásilky. Výrobky musí být vráceny v neporušeném stavu, bez žádného poškození, v originálním obalu. Základem pro akceptaci vrácení Prodávajícím-Mongird Sp. z o.o. je pokladní bloček nebo faktura přiložené k nákupu. V takovém případě Prodávající-Mongird Sp. z o.o. vrátí Objednateli nákupní cenu zboží do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od akceptace vrácení / vráceného zboží a doručení podaného Objednatelem prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji, s použitím stejného způsobu platby, který použil Objednatel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který není pro něj spojen s žádnými náklady, na bankovní účet uvedený Objednatelem. Vrácení jde na vrub Objednatele.

7.3   Reklamace jsou vyřizovány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od data doručení Prodávajícímu zásilky s reklamovaným zbožím.

7.4   Reklamace se nahlašují na reklamačním tiskopise nebo e-mailem na polska@lambre.pl. Před odesláním zásilky s reklamovaným zbožím předem informujte prodejní místo Mongird Sp. z o.o. o plánovaném vrácení na e-mailové adrese: info@cosmepick.com nebo telefonicky (058) 554 10 71, uveďte přesnou příčinu, počet reklamovaného zboží, číslo šarže/série.

7.5   Základem pro přijetí reklamace je pokladní bloček nebo faktura k nákupu zboží, potvrzující realizaci objednávky, a vyplněný reklamační formulář nebo přesný popis situace na listu papíru, přiložené k vadnému zboží.

7.6   Objednatel má právo reklamovat zakoupené zboží, pokud zjistí fyzické vady zboží a neshodnost doručeného zboží s podanou objednávkou.

7.7   Prodávající Mongird Sp. z o.o. nenese odpovědnost za poškození zboží vyplývající z jeho nesprávného používání.

7.8   Fyzické vady zboží musí Objednatel nahlásit ihned, nejpozději do 7 dnů od doručení zásilky.

7.9   Reklamace ohledně poškození zboží během přepravy prostřednictvím kurýrní firmy budou uznány pouze na základě hlášení (škodního protokolu) pořízeného zaměstnancem kurýrní firmy při dodání zásilky.

7.10  Rozdíly v barevnosti mezi zbožím doručeným Objednateli a zbožím vystaveným na stránkách obchodu mohou vyplývat z rozdílného nastavení monitoru a nepodléhají reklamaci.

7.11   V případě uznání reklamace bude poškozené nebo neplnohodnotné zboží vyměněno za jiné plnohodnotné zboží. Pokud výměna zboží nebude možná z důvodu vyčerpání skladových zásob zboží nebo na žádost klienta, Prodávající vrátí plnou kupní cenu reklamovaného zboží nebo navrhne Objednateli jiné dostupné v obchodě zboží s přibližnou hodnotou.

7.12   Vrácené nebo reklamované zboží zasílejte na adresu MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk, Polsko.

7.13   Náklady na odeslání reklamovaného zboží, jehož reklamaci Prodávající uznal, uhradí MONGIRD Sp. z o.o.

 

8         Závěrečná ustanovení

8.1   Podání objednávky v internetovém obchodě COSMEPICK je jednoznačné s prohlášením objednatele, že se seznámil a souhlasí s výše uvedenými zásadami používání internetového obchodu.

8.2   Ve věcech neupravených touto smlouvou se použijí příslušné polské právní předpisy, zejména občanský zákoník.