POLITIKA SOUKROMÍ

Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí. Tato politika stanovuje zásady, podle kterých budeme všechny shromážděné nebo poskytnuté vaše osobní údaje zpracovávat. Prosíme vás, abyste se s politikou soukromí důkladně seznámili a pochopili, jaké osobní údaje uchováváme a jak s nimi zacházíme.

Údaje, které můžeme o vás shromažďovat:

Údaje shromažďujeme, když se registrujete na stránkách, účastníte se soutěží, jste odběratelem našeho mailingu, zasíláte nám zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete prostřednictvím stránek. Údaje mohou obsahovat jméno a příjmení, adresu, uživatelské jméno, profilové fotografie nebo e-mailovou adresu, ale mohou také obsahovat IP adresu nebo informace o vašich preferencích a nákupních zvyklostech.

Pokud se přihlašujete na jedny z našich stránek pomocí účtu na sociální síti, poskytujete nám přístup k údajům na dané sociální síti.

Informace o vašich návštěvách stránek, včetně stránek navštívených před naším servisem a po něm, a o výrobcích, které si prohlížíte nebo hledáte.

Délka návštěv na některých stránkách, informace o interakci na stránkách (jako je rolování, kliknutí a posun kurzoru myší) a způsoby používané k prohlížení stránek.

V e-mailech zasílaných v rámci našich marketingových programů používáme tzv. clear gifs (webové signály). Informují nás, zda byla e-mailová zpráva otevřena. Elektronické soubory můžete vypnout v textu e-mailu pomocí tlačítka „zapnutí obrázků“.

Pokud používáte jednu z našich mobilních aplikací, můžeme také shromažďovat informace o vašem využívání aplikace.

Při návštěvě našeho servisu můžeme používat soubory cookies a jiné technologie pro automatický sběr technických dat, včetně IP adresy, přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, identifikátoru zařízení, nastavení místního časového pásma, typů pluginů a verze prohlížeče, operačního systému a platformy, času odezvy serveru a chyb stahování.

Údaje, které získáváme a shromažďujeme z jiných zdrojů:

Můžeme spolupracovat s třetími osobami (včetně například s obchodními partnery, subdodavateli v rozsahu technické podpory, plateb a dodávek, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických služeb a poskytovateli vyhledávacích služeb) a získávat od nich vaše údaje. Můžeme také shromažďovat vaše údaje z veřejně dostupných zdrojů, včetně z veřejně dostupných obsahů ze sociálních sítí.

Děti

Nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje dětí mladších 13 let na internetu nebo v souladu s místními právními předpisy. Tyto stránky byly navrženy a určeny pro dospělé osoby. Pokud jste dítě ve věku, kdy je vyžadován souhlas rodiče ve vaší zemi, měli byste se seznámit s podmínkami této informace o soukromí s rodičem nebo opatrovníkem, aby bylo jisté, že jim rozumíte a souhlasíte s nimi.

Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali informace o dítěti bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, v případě, že je nutné takový souhlas získat, smažeme tyto údaje tak rychle, jak je to jen možné.

Možnost doručování cen, vzorků nebo jiných materiálů může být omezena na uživatele od určitého věku. Osobní údaje uživatele můžeme používat pro ověření věku a dodržování věkového omezení.

Uchovávání osobních údajů

Nyní neuchováváme ani nezpracováváme žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“).

Vynakládáme veškeré úsilí, aby vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány a provádíme veškerá odůvodněná opatření, abychom zajistili bezpečnost osobních údajů a vyžadujeme, aby důvěryhodné třetí strany, které zpracovávají vaše osobní údaje, postupovaly stejně.

Avšak poskytování údajů po internetu není úplně bezpečné. I když děláme, co je v našich silách, abychom chránili vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit bezpečnost vašich údajů zasílaných do našeho servisu; každý přenos je prováděn na vaše riziko. Po doručení vašich informací použijeme přísná opatření, abychom zabránili neautorizovanému přístupu.

Jak používáme vaše údaje

Vaše údaje můžeme používat pro následující účely:

·         Abychom zajistili, že obsah našich stránek je prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač.

·         Abychom vám umožnili využívání interaktivních funkcí našich služeb, když se rozhodnete to udělat.

·         Abychom vám zajistili přizpůsobení a přiměřené zkušenosti. Můžeme zobrazovat příslušnou reklamu přizpůsobenou vašim preferencím při návštěvě našich webových stránek nebo kanálů sociálních sítí a měřit účinnost této reklamy.

·         Abychom vás informovali o změně našich služeb.

·         Abychom vás oslovili na sociálních sítích, přímo nebo pomocí přizpůsobeného reklamního obsahu.

·         Abychom lépe porozuměli našim klientům anonymně sledujeme, jak můžeme zlepšit kvalitu našich webových stránek, výrobků a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také používat pro dodávání informací, výrobků nebo služeb, které požadujete nebo které dle našeho názoru vás mohou zaujmout. Může to být kontaktování e-mailem nebo textovou zprávou, pokud se přihlásíte k zasílání informací nebo jste jinak souhlasili se zasíláním takových zpráv. Můžete se odhlásit ze zasílání dalších e-mailů nebo textových zpráv, s použitím návodu uvedeného v každé zprávě.

Některé z našich servisů a aplikací umožňují uživatelům zasílat vlastní text. Pamatujte, že veškeré texty zaslané na jednu z našich sociálních platforem mohou být zveřejněny, a vy buďte opatrní při uvádění stanovených osobních údajů, např. bankovních údajů nebo adresních údajů prostřednictvím těchto platforem. Neneseme odpovědnost za žádné činnosti jiných osob v případě zveřejňování osobních údajů na jedné z našich sociálních platforem.

Sdělování vašich údajů

Spoléháme na důvěryhodné třetí strany při provádění různých obchodních transakcí v náš prospěch. Poskytujeme jim pouze ty údaje, které potřebují pro provedení služby, a vyžadujeme, aby nebyly používány pro žádné jiné účely. Vždy vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí strany, se kterými spolupracujeme, zajistí bezpečnost osobních údajů a dodržují obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dříve zákon o ochraně osobních údajů). Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat třetím osobám, pokud:

·         nám poskytují služby, v takovém případě budeme vyžadovat po nich bezpečné a spolehlivé uchovávání osobních údajů a jejich používání v souladu s pokyny.

·         nás nebo všechna naše aktiva nakupuje třetí strana, v tomto případě osobní údaje, které jsme získali od našich klientů, budou jedním z prodávaných aktiv.

·         jsme povinni sdělit nebo zpřístupnit vaše osobní údaje pro účely splnění veškerých zákonných podmínek nebo pro vymáhání nebo používání našich podmínek používání nebo jiných smluv za účelem ochrany práv, vlastnictví nebo bezpečnosti naší firmy, našich klientů nebo jiných osob.

·         jsme speciálně získali váš souhlas, například pokud se zúčastníte soutěže nebo akční nabídky, kterou pořádáme společně s partnerem.

Nikdy nebudeme prodávat vaše osobní údaje.

Vaše práva

Je důležité, abyste mohli kontrolovat své osobní údaje. Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a nekontaktovali vás, pokud si to nepřejete. Budeme vás informovat (před shromážděním vašich údajů), zda zamýšlíme použít vaše osobní údaje pro tyto účely nebo chceme-li je za tímto účelem zpřístupnit třetí straně. Svá práva můžete použít pro zabránění takovému zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme pro sběr údajů. Toto právo můžete také uplatnit kdykoli tak, že nás budete kontaktovat.

Přístup k údajům

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dříve zákon o ochraně osobních údajů) vám dává právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo na přístup můžete uplatňovat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Změny v naší politice soukromí

Veškeré změny, které zavedeme v naší politice soukromí v budoucnu, budou zveřejněny na těchto stránkách, a bude-li třeba, sděleny prostřednictvím e-mailové pošty. Na takové změny se nevztahuje informační povinnost.

O nás

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů je správcem údajů:

MONGIRD Sp. z o.o. ul. Obywatelska 2a, 80-259 Gdańsk