Zamówienia
 1. faq
 2. zamówienia
 3. dostawa
 4. zwroty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONGIRD Sp. z o.o.

Marka COSMEPICK 1. Warunki ogólne

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego MONGIRD jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Każdorazowo przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem witryny http://cosmepick.com/ należy zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2a, 80-259 Gdańsk, NIP:584-252-73-83, REGON: 193067951, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000207644, za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę http://cosmepick.com/ , zwaną dalej Sklepem Internetowym.

 3. Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci Internet na zasadach dotyczących umów zawieranych na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, a MONGIRD Sp. z .o.o. , zwanym dalej Sprzedającym.

 4. Zamawiającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem, iż posiada ona konto poczty elektronicznej.

 5. W momencie złożenia zamówienia Zamawiający potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez MONGIRD Sp. z o.o. wszelkich udostępnionych przez niego danych osobowych, służących realizacji zamówienia.

 1. MONGIRD Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć dane osobowe Zamawiającego. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi, dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyłączeniem przedsiębiorstw wysyłkowych i kurierskich obsługujących MONGIRD Sp. z o.o. i jej Klientów, banków i urzędów pocztowych obsługującym MONGIRD Sp. z o.o., wyłącznie na potrzeby wysyłkowej realizacji zamówienia.

 1. Pobierane informacje na temat Zamawiającego to wyłącznie:

 1. Adres IP, wykorzystywany do celów technicznych i statystycznych, co wynika z ogólnych zasad komunikacji w Internecie.

 2. Dane osobowe, podawane przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, podczas zakładania konta lub podczas zapisywania się do newslettera, czyli Imię nazwisko, PESEL  lub data urodzenia, adres do korespondencji, telefon, dla osób, które chcą otrzymywać informacje o nowościach, aktualnościach i promocjach w firmie - adres mailowy.

 1. Konto, o którym mowa w punkcie 2.3. lit. b), służy utrwaleniu danych Zamawiającego, celem ułatwienia i przyspieszenia składania kolejnych zamówień w przyszłości.

 2. Newsletter, o którym mowa w punkcie 2.3. lit. b), służy informowaniu Zamawiającego o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach w sklepie internetowym MONGIRD.

 3. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od MONGIRD Sp. z o.o. ofert i informacji handlowych za pomocą biuletynu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Zamawiający ma pełne prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Podanie poprawnych danych, umożliwiających kontakt z Zamawiającym i dostarczenie zamówienia, leży w interesie Zamawiającego. MONGIRD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.

 6. MONGIRD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.  

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest MONGIRD Sp. z o. o

 1. Zasady zakupów

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego MONGIRD Sp. z o.o. jest sprzedaż towarów marki  COSMEPICK za pośrednictwem sieci Internet.

 2. MONGIRD Sp. z o.o.  dba o to, aby zdjęcia produktów zamieszczane na stronie internetowej odzwierciedlały rzeczywisty wygląd, stan i kolorystykę sprzedawanego towaru.  Jednocześnie MONGIRD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wyglądem rzeczywistym produktu a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora  Zamawiającego.

 3. Zdjęcia umieszczane w sklepie internetowym są własnością MONGIRD Sp. z o.o. i niedozwolone jest ich kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody MONGIRD Sp. z o.o.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu są cenami podawanymi w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

 5. Podane w sklepie internetowym ceny nie zawierają kosztów przesyłki.  Koszty przesyłki na zasadach określonych w punkcie 5.2. i w punkcie  5.3. pokrywa Zamawiający.

 6. MONGIRD Sp. z o.o. dokumentuje realizację zamówienia paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest podanie przez Zamawiającego poprawnych danych odbiorcy: imienia i nazwiska lub firmy, siedziby lub miejsca zamieszkania i numeru NIP.

 7. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez MONGIRD Sp. z o.o. dostępności zamówionego produktu, poprzez poinformowanie Zamawiającego droga elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konta pocztowego podany przez Zamawiającego - o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 8. Zamawiający jest zobowiązany do informowania MONGIRD Sp. z o.o. telefonicznie lub mailowo o zmianach dotyczących zamówienia oraz adresu dostarczenia przesyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie realizowane jest na podstawie danych podanych podczas składania zamówienia.

 9. Złożenie zamówienia połączone z wyborem opisanej w pkt. 4.3. lit. b-c, jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku bankowym MONGIRD Sp. z o. o. całej kwoty wynikającej z ceny sprzedaży i należnych kosztów wysyłki.

 1. Rodzaje płatności

 1. Zamawiający ma możliwość  wyboru metody płatności.

 2. Dostępne  w sklepie internetowym metody płatności to :

 1. Płatność  przy odbiorze – w przypadku płatności przy odbiorze nie pobierane są żadne dodatkowe dane Zamawiającego poza danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 2. Płatność  przelewem – płatność realizowana z góry przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MONGIRD Sp. z o.o..

 3. Płatności poprzez system Dotpay –metoda błyskawicznych płatności internetowych. 1. Koszty wysyłki

 1. W przypadku odbioru osobistego Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów przesyłki.

 2. Koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej przedstawia Tabela nr 1.

TABELA NR 1.

Wartość zamówienia

(wartość brutto podana w PLN)

List polecony zwykły

(wartość brutto podana w PLN)

List polecony piorytet

(wartość brutto podana w PLN)

1g – 350g

4,20

5,50

351g - 1000g

5,90

7,20

1001g - 2000g

8,50

11,00

 1. Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska przedstawia Tabela nr 2.

TABELA NR 2.

Wartość zamówienia

(wartość brutto podana w PLN)

Przedpłata

(wartość brutto podana w PLN)

Płatność przy odbiorze

(wartość brutto podana w PLN)

1g – 5000g

13,00

15,00

 1. Koszty przesyłki opisane w pkt. 5.2. oraz 5.3. mogą ulec zmianie wraz ze zmianą taryfikatora usług poszczególnych doręczycieli.

 2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: MONGIRD Sp. z o. o., ul. Obywatelska 2a 27 80-259 Gdańsk.

 1. Realizacja zamówień

 1. MONGIRD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. MONGIRD Sp. z o.o. jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający, posiadający swoje konto w witrynie sklepu internetowego, mogą śledzić zmiany w statusie swojego zamówienia na swoim koncie.

 3. Zapłata za towar drogą dokonania przelewu uiszczana jest na rachunek bankowy MONGIRD Sp. z o.o. prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI SA/Oddział w Gdańsku: 41 1050 1764 1000 0023 6332 3904.

 4. Zamówienia realizowane są codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone danego dnia do godz. 10.00 będą realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone danego dnia po godzinie 10.00 realizowane będą kolejnego dnia roboczego, zgodnie ze zdaniem poprzednim, z zastrzeżeniem klauzul 6.5..

 5. Zamówienia płatne przelewem jest realizowane nie wcześniej niż po uznaniu kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży na rachunku bankowym MONGIRD sp. z o.o.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez doręczyciela.

 7. Na kwotę do zapłaty wskazanej na paragonie lub fakturze VAT składa się cena brutto zamówionych przedmiotów oraz koszty wysyłki.

 8. Zamawiający ma prawo wyboru sposobu doręczenia przesyłki. Dostępne formy to skorzystanie z usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD Polska, lub odbiór osobisty w siedzibie MONGIRD Sp. z o.o..

 9. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego przez Zamawiającego sposobu doręczenia przesyłki.

 1. Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym MONGIRD pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki.  Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Podstawą akceptacji zwrotu przez MONGIRD Sp. z o.o. jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączone do zakupu. W takim wypadku MONGIRD Sp. z o.o. zwraca Zamawiającemu koszty nabycia towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od zwrotu dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.

 4. Reklamacje zgłasza się na Druku Reklamacji. Przed nadaniem przesyłki z reklamowanym towarem prosimy uprzednio powiadomić MONGIRD Sp. z o.o.  o planowanym zwrocie na adres e-mail: polska@cosmepick.com lub telefonicznie (058) 554 10 71, z podaniem dokładnej przyczyny, ilości reklamowanego towaru, numeru partii/serii.

 5. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT towaru potwierdzająca wykonanie zamówienia oraz wypełniony Druk Reklamacji, dołączone do wadliwego towaru.

 6. Zamawiający ma prawo zareklamować zakupiony towar w przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru.

 7. MONGIRD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

 8. Wady fizyczne towaru powinny być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.

 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska uwzględniane będzie tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem Poczty Polskiej należy zgłaszać poprzez odesłanie przesyłką pocztową – listem poleconym zamówienia na adres siedziby firmy, załączając informację o wadzie towaru na Druku reklamacji i dowód zakupu, to jest paragon lub fakturę zakupu.

 11. Różnice kolorystyczne pomiędzy towarem otrzymanym przez Zamawiającego a towarem prezentowanym na stronie sklepu mogą wynikać z różnych ustawień monitora i nie podlegają reklamacji.

 12. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa ze względu na wyczerpanie zapasów towaru w magazynie lub na żądanie Klienta Sprzedający zwraca równowartość ceny reklamowanego towaru lub zaproponuje Zamawiającemu inny, dostępny w sklepie towar o zbliżonej wartości.

 13. Zwracane oraz reklamowane towary należy odsyłać na adres do korespondencji: MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk.

 14. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Sprzedającego reklamacji zamówionego towaru pokrywa MONGIRD sp. z o.o.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.