Zwroty
 1. faq
 2. zamówienia
 3. dostawa
 4. zwroty

Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym MONGIRD pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki.  Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Podstawą akceptacji zwrotu przez MONGIRD Sp. z o.o. jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączone do zakupu. W takim wypadku MONGIRD Sp. z o.o. zwraca Zamawiającemu koszty nabycia towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od zwrotu dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.

 4. Reklamacje zgłasza się na Druku Reklamacji. Przed nadaniem przesyłki z reklamowanym towarem prosimy uprzednio powiadomić MONGIRD Sp. z o.o.  o planowanym zwrocie na adres e-mail: polska@cosmepick.com lub telefonicznie (058) 554 10 71, z podaniem dokładnej przyczyny, ilości reklamowanego towaru, numeru partii/serii.

 5. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT towaru potwierdzająca wykonanie zamówienia oraz wypełniony Druk Reklamacji, dołączone do wadliwego towaru.

 6. Zamawiający ma prawo zareklamować zakupiony towar w przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru.

 7. MONGIRD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

 8. Wady fizyczne towaru powinny być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki.

 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska uwzględniane będzie tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem Poczty Polskiej należy zgłaszać poprzez odesłanie przesyłką pocztową – listem poleconym zamówienia na adres siedziby firmy, załączając informację o wadzie towaru na Druku reklamacji i dowód zakupu, to jest paragon lub fakturę zakupu.

 11. Różnice kolorystyczne pomiędzy towarem otrzymanym przez Zamawiającego a towarem prezentowanym na stronie sklepu mogą wynikać z różnych ustawień monitora i nie podlegają reklamacji.

 12. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa ze względu na wyczerpanie zapasów towaru w magazynie lub na żądanie Klienta Sprzedający zwraca równowartość ceny reklamowanego towaru lub zaproponuje Zamawiającemu inny, dostępny w sklepie towar o zbliżonej wartości.

 13. Zwracane oraz reklamowane towary należy odsyłać na adres do korespondencji: MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk.

 14. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Sprzedającego reklamacji zamówionego towaru pokrywa MONGIRD sp. z o.o.