REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONGIRD Sp. z o.o.

 1. Warunki ogólne

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego MONGIRD jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. MONGIRD zastrzega sobie prawo zmiany całości lub części poniższych warunków z uprzedzeniem albo bez uprzedzenia. Każdorazowo przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem witryny należy przeczytać zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Korzystanie z witryny po ogłoszeniu zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem każdorazowych zmian.

  2. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich przebiegać będzie sprzedaż przez MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A, 80-259 Gdańsk, NIP:584-252-73-83, REGON: 193067951, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000207644, za pośrednictwem sieci Internetu poprzez witrynę https://cosmepick.com/, zwaną dalej Sklepem internetowym.

  3. Sprzedaż przeprowadzana jest za pośrednictwem sieci Internetu na zasadach dotyczących umów zawieranych na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym, a MONGIRD Sp. z .o.o. , zwanym dalej Sprzedającym.

  4. Zamawiającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem, iż posiada ona konto poczty elektronicznej.

  5. Każdy Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku jego przestrzegania.

  6. W momencie złożenia zamówienia Zamawiający potwierdza znajomość Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego warunki.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez MONGIRD Sp. z o. o. wszelkich udostępnionych przez niego danych osobowych, służących realizacji zamówienia. Bądź postanowieniami niniejszego regulaminu przewidzianych dla innych celów.

  1. MONGIRD Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć powierzone przez Zamawiającego dane osobowe Zamawiającego. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi, dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyłączeniem przedsiębiorstw wysyłkowych i kurierskich obsługujących MONGIRD Sp. z o.o. i jej Klientów, banków i urzędów pocztowych obsługującym MONGIRD Sp. z o.o., te dane są niezbędne do dokonania sprzedaży wysyłkowej oraz realizacji zamówienia.

  1. Pobierane informacje na temat Zamawiającego to wyłącznie:

 1. Adres IP, wykorzystywany do celów technicznych i statystycznych, co wynika z ogólnych zasad komunikacji w Internecie.

 2. Dane osobowe, podawane przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, podczas zakładania konta lub podczas zapisywania się do biuletynu, czyli Imię nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, telefon, dla osób, które chcą otrzymywać informacje o potwierdzeniu złożenia zamówienia, o nowościach, aktualnościach i promocjach w firmie - adres mailowy.

  1. Konto, o którym mowa w punkcie 2.3. lit. b), służy zapamiętaniu utrwaleniu danych Zamawiającego, celem ułatwienia i przyspieszenia składania kolejnych zamówień w przyszłości.

  2. Biuletyn, o którym mowa w punkcie 2.3. lit. b), służy informowaniu Zamawiającego o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach w sklepie internetowym MONGIRD.

  3. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od MONGIRD Sp. z o.o. ofert i informacji handlowych za pomocą biuletynu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

  4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Zamawiający ma pełne prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.

  5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Podanie poprawnych danych, umożliwiających kontakt z Zamawiającym i dostarczenie zamówienia, leży w interesie Zamawiającego. Sprzedający Mongird Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.

  6. Mongird Sp. z o.o. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli Zamawiający podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.

  7. Zamawiający podaje swoje dane dobrowolnie, z pełną świadomością, iż ich brak uniemożliwia dokonania zakupów. Dokonując zakupu Zamawiający wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego.

  8. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest MONGIRD Sp. z o. o

 1. Zasady zakupów

  1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego MONGIRD Sp. z o.o. jest sprzedaż towarów marki COSMEPICK za pośrednictwem sieci Internetu.

  2. Mongird Sp. z o.o. Sprzedający dba o to, aby zdjęcia produktów zamieszczane na stronie internetowej odzwierciedlały rzeczywisty wygląd, stan i kolorystykę sprzedawanego towaru. Jednocześnie Mongird Sp. z o.o. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wyglądem rzeczywistym produktu a jego zdjęciem, w szczególności wynikających z ustawień monitora Zamawiającego.

  3. Zdjęcia umieszczane na stronie sklepu internetowego są własnością Mongird Sp. z o.o. Sprzedającego i niedozwolone jest ich kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody Mongird Sp. z o.o. Sprzedającego.

  4. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu są cenami podawanymi w euro oraz są cenami brutto.

  5. Podane na stronie sklepu internetowego ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki na zasadach określonych w punkcie 5.2. i w punkcie 5.3. pokrywa Zamawiający.

  6. Mongird Sp. z o.o. Sprzedający wystawia i dokumentuje realizację zamówienia paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest podanie przez Zamawiającego poprawnych danych firmy odbiorcy: imienia i nazwiska lub firmy, siedziby lub miejsca zamieszkania i numeru NIP.

  7. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Mongird Sp. z o.o. Sprzedającego dostępności zamówionego produktu, poprzez poinformowanie Zamawiającego o tym drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konta pocztowego podany przez Zamawiającego – komunikat automatyczny ze sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.

  8. Zamawiający jest zobowiązany do informowania Mongird Sp. z o.o. Sprzedającego telefonicznie lub mailowo o zmianach dotyczących zamówienia oraz adresu dostarczenia przesyłki, przed jej wysłaniem. W przeciwnym wypadku zamówienie realizowane jest na podstawie danych podanych podczas składania zamówienia.

  9. Złożenie zamówienia połączone z wyborem opisanego w pkt. 4.3. lit. a,b,c,d,e rodzaju płatności jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku bankowym MONGIRD Sp. z o. o. całej kwotą wynikającej z ceny sprzedaży i należnych kosztów wysyłki.

 1. Rodzaje płatności

  1. Koszty wysyłki zależne są od wartości zamówienia, wagi zamówionych produktów oraz od metod płatności, określonych w punkcie 4.3.

  2. Zamawiający ma możliwość wyboru metody płatności.

  3. Dostępne w sklepie internetowym metody płatności to:

 1. Płatność przy odbiorze – wyłącznie na terytorium Polski, w przypadku płatności przy odbiorze nie pobierane są żadne dodatkowe dane Zamawiającego poza danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 2. Płatność kartą kredytową w Euro.

 3. Płatność przelewem – płatność realizowana z góry przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie MONGIRD Sp. z o.o.

 4. Płatności poprzez system Dotpay – bezpieczna metoda błyskawicznych płatności internetowych.

 1. Koszty wysyłki

  1. Zgodnie z informacją padną podczas zakupu.

   1. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie wraz ze zmianą taryfikatora usług poszczególnych doręczycieli.

   2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: Mongird Sp. z o. o., ul. Obywatelska 2A 80-259 Gdańsk, Polska.

 1. Realizacja zamówień

  1. Mongird Sp. z o.o. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku jeśli zamówiony produkt jest niedostępny. Mongird Sp. z o.o. Sprzedający jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Zamawiającego.

  2. Zapłata za towar drogą dokonania przelewu uiszczana jest na rachunek bankowy Mongird Sp. z o.o. prowadzony przez ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA/Oddział w Gdańsku:

Konto w walucie PLN: PL41 1050 1764 1000 0023 6332 3904.

Konto w walucie EURO: PL 93 1050 1764 1000 0023 6332 3938

  1. Zamówienia realizowane są codziennie.

  2. Zamówienia płatne przelewem jest realizowane nie wcześniej niż po uznaniu kwoty należnej z tytułu ceny sprzedaży na rachunku bankowym MONGIRD sp. z o.o.

  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub uniemożliwienie realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności opóźnienia w realizacji operacji bankowych bądź wadliwego sposobu świadczenia usług przez doręczyciela.

  4. Na kwotę do zapłaty wskazanej na paragonie lub fakturze VAT składa się cena brutto zamówionych przedmiotów oraz koszty wysyłki.

  5. Zamawiający ma prawo do wyboru sposobu doręczenia przesyłki. Dostępne formy to skorzystanie z usług firmy kurierskiej , lub odbiór osobisty w siedzibie firmy lub wyznaczonym punkcie handlowym MONGIRD Sp. z o.o. w Polsce.

  6. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu wyznaczonego przez firmę kurierską

 1. Reklamacje i zwroty

  1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym MONGIRD pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

  2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Podstawą akceptacji zwrotu przez Mongird Sp. z o.o. Sprzedającego jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączony do zakupu. W takim wypadku Mongird Sp. z o.o. Sprzedający zwraca Zamawiającemu koszty nabycia towaru w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od zaakceptowania zwrotu/ zwróconego towaru i otrzymania złożonego przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami na wskazany przez Zamawiającego numer konta bankowego. Zwrot odbywa się na koszt Zamawiającego.

  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.

  4. Reklamacje zgłasza się na Druku Reklamacji lub mailowo na polska@lambre.pl. Przed nadaniem przesyłki z reklamowanym towarem prosimy uprzednio powiadomić Mongird Sp. z o.o. placówkę o planowanym zwrocie na adres e-mail: info@cosmepick.com lub telefonicznie (058) 554 10 71, z podaniem dokładnej przyczyny, ilości reklamowanego towaru, numeru partii/serii.

  5. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT zakupu towaru, potwierdzająca wykonanie zamówienia oraz wypełniony Druk Reklamacji lub podanie dokładnego opisu sytuacji na kartce papieru, dołączone do wadliwego towaru.

  6. Zamawiający ma prawo zareklamować zakupiony towar w przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru oraz niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem.

  7. Sprzedający Mongird Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

  8. Wady fizyczne towaru powinny być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki.

  9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej uwzględniane będzie tylko na podstawie zgłoszenia (protokołu uszkodzenia) dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

  10. Różnice kolorystyczne pomiędzy towarem otrzymanym przez Zamawiającego a towarem prezentowanym na stronie sklepu mogą wynikać z różnych ustawień monitora i nie podlegają reklamacji.

  11. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, jeśli wymiana towaru będzie niemożliwa ze względu na wyczerpanie zapasów towaru w magazynie lub na żądanie Klienta Sprzedający zwraca równowartość ceny reklamowanego towaru lub zaproponuje Zamawiającemu inny, dostępny w sklepie towar o zbliżonej wartości.

  12. Zwracane oraz reklamowane towary należy odsyłać na adres MONGIRD Sp. z o.o., ul. Obywatelska 2A , 80-259 Gdańsk, Polska.

  13. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Sprzedającego reklamacji zamówionego towaru pokrywa MONGIRD Sp. z o.o.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym COSMEPICK jest równoznaczne z deklaracją Zamawiającego, iż zapoznał się on i akceptuje powyższe zasady korzystania ze sklepu internetowego.

  2. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.